Protecció de dades personals

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, VILA ARENYS HOTEL, S.L. informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de VILA ARENYS HOTEL, S.L. amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, VILA ARENYS HOTEL, S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: CR RIERA BISBE POL, 89 Codi Postal: 08350 Localitat: ARENYS DE MAR. Província: BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D'acord amb l'establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.